Friday, April 30, 2010

Our elephant at Sublangka Wildlife Sanctuary, Plai Srisakorn surveys around the forest, he arrives at the north electric fence. พลายศรีสาครเดินสำรวจผืนป่าซับลังกาไปทั่ว จนมาถึงแนวรั้วไฟฟ้าป้องกันช้างทิศเหนือฝั่งตะวันออกก็รอดูกันว่าพลายศรีสาครจะพิสูจน์การทำงานของรั้วไฟฟ้าหรือไม่

No comments: