Wednesday, February 24, 2010

คุณศิวะพร ทรรทรานนท์ เลขาธิการมูลนิธิฯ พร้อมด้วยคุณวสันต์ กล่อมจินดา หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซับลังกา ให้สัมภาษณ์นักข่าวจากหนังสือพิมพ์ไทยรัฐเกี่ยวกับการตายของพลายศิลา ณ สำนักงานภาคสนามโครงการคืนช้างสู่ป่าเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซับลังกา จังหวัดลพบุรี

No comments: