Thursday, September 11, 2008

Visitors visit a group of elephants which is rehabilitating in the electric fence project2.
กลุ่มพังซาร่า พังพรรษา พังเพชรา สีดอภาธร และพลายบริบูรณ์ ที่ปรับพฤติกรรมอยู่ในรั้วไฟฟ้าโครงการ 2
Mr.Roberts is studying our self-sufficiency electric fence style.
คุณ John กำลังศึกษาวิธีการเชื่อมต่อกระแสไฟฟ้าในการทำรั้วไฟฟ้าแบบพอเพียง
Mr. John Roberts, a group of The Golden Triangle Asian Elephant Foundation and Khun Prasob Thipprasert, a Special Pachyderm Advisor of our foundation visit The Elephant Reintroduction Foundation at Lampang Camp.
คุณ John Roberts และคณะจาก The Golden Triangle Asian Elephant Foundation พร้อมด้วย คุณประสพ ทิพย์ประเสริฐ ได้เข้าเยี่ยมโครงการคืนช้างสู่ธรรมชาติ จังหวัดลำปาง โดยได้เยี่ยมชมแคมป์ 1 บริเวณ โรงพยาบาลช้าง พลับพลาพระราชพิธีปล่อยช้าง ลานพิธีบริจาคช้าง และสุสานช้าง จากนั้นก็เดินทางสู่แคมป์ 2 เพื่อเข้าเยี่ยมชมโครงการรั้วไฟฟ้าแบบพอเพียง ทั้งโครงการ 1 และโครงการ 2 และช้างที่ทางมูลนิธิฯ กำลังปรับพฤติกรรมอยู่ภายในบริเวณรั้วไฟฟ้า

No comments: